Mình cùng đếm ngược Thời Gian

00Ngày
00Giờ
00Phút
00Giây
Save the date

… Một người không bao giờ từ bỏ

Và người kia cũng không bao giờ buông tay

Dẫu thế gian đổi thay, thật may,

vì nhà luôn có hai người...


Hiên.

Thông Tin Phản Hồi

Để thuận tiện cho việc sắp xếp chỗ ngồi, vui lòng phản hồi giúp vợ chồng mình nhé!

Tên khách mời:

Số người tham dự:

Phương tiện

Thông tin liên hệ

Chia sẻ thiệp