Photo Gallery

Mình cùng đếm ngược Thời Gian

00Ngày
00Giờ
00Phút
00Giây
Save the date

Đi qua ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng, vượt qua những khó khăn mới biết tìm được nhau đáng giá thế nào. Cảm ơn duyên số đã không bỏ lỡ ta, để ngày hôm nay là NGÀY CHUNG ĐÔI.

Thông Tin Phản Hồi

Để thuận tiện cho việc sắp xếp chỗ ngồi, vui lòng phản hồi giúp vợ chồng mình nhé!

Tên khách mời:

Số người tham dự:

Gửi lời chúc đến đôi uyên ương

Nguyen Thi Phuong

BIDV 13010001917243


Tra Vu Dai

VIETCOMBANK 0911000021369

Thông tin liên hệ

Chia sẻ thiệp