BẢNG FONT CHỮ

BẢNG FONT CHỮ

The Simple xin giới thiệu một số font tiêu chuẩn thường được dùng cho thiệp cưới. Nếu bạn muốn sử dụng những font chữ đặc biệt hơn thì hãy liên hệ với những thiết kế của The Simple nhé!


1. Font UVN Mua Thu2. Font UVN Buc Thu


3. Font HLT AphroditeSlimPro


4. Font VL Agile Script Calligraphy


5. Font UTM Wedding K&T


6. Font VL Bodega Script


7. Font iCiel Romantically Regular


8. Font UTM Beautiful Caps


9. Font UVF Candlescript Pro


10. Font UVF Mussica Swash


11. Font HLT Burgues Script


12. Font SVN-Helga


13. Font UVF Quickpen


14. Font Dancing Script


15. Font HLT AphroditeSlimStylistic


Nguồn: The Simple