Mộc Hoa Khô Trong Suốt Mộc Hoa Khô Trong Suốt
Mới

Ngoài việc sử dụng mộc sáp một cách cổ điển, ngày nay để tăng độ thanh lịch cùng với phong cách nhẹ nhàng, hoa khô được đính kèm thường được ưu tiên.

The Simple kết hợp hoa khô mang các tông màu sắc pastel nhẹ nhàng trên chất liệu sáp trong suốt làm nổi bật được vẻ đẹp mong manh của những cánh hoa.

Đây là sản phẩm làm thủ công bằng tay nên các mộc không thể đồng đều 100% và cách sắp xếp hoa cũng sẽ ngẫu nhiên.

Thêm yêu thích
Từ 5.500₫ - 5.500₫
Đóng Khoen Ruột Thiệp Đóng Khoen Ruột Thiệp
Mới

Một chút thay đổi biến hoá để thiệp cưới của bạn trở nên đặc biệt hơn, hiện đại hơn với kỹ thuật đóng khoen - trợ thủ đắc lực cho tấm thiệp trở nên thật thanh lịch. Đây sẽ là một sự kết hợp mới mẻ bạn nên thử cho bộ thiệp cưới của mình.

Gồm 2 màu sắc cho bạn lựa chọn: khoen vàng và khoen bạc.

Thêm yêu thích
Từ 2.000₫ - 2.000₫

- Size 11x18cm, printed on 1 side

- The menu is beautifully designed, helping to create a good impression in the hearts of diners coming to the families on both sides.

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink

- Eye-catching design

- Has a stand that can be set up on the table

Thêm yêu thích
Từ 70.000₫ - 80.000₫

An envelope is enough, but an envelope with wedding pictures or motifs will make your card set perfect, capturing the heart of the recipient at first sight as soon as you open the lid.

Thêm yêu thích
Từ 1.000₫ - 1.500₫

- Size 11x15cm, 1 side printing

- Table number + table name helps guests find their seating position easily, reducing the burden on the bride and groom in arranging seating.

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink

- Eye-catching design

- Has a stand that can be set up on the table

Thêm yêu thích
Từ 4.500₫ - 7.500₫

- Size 60x80 cm, printed on 1 side, 8mm thick backing

- Create impressive and unique photos of your wedding with impressive frames

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink

- Eye-catching design

Thêm yêu thích
Từ 350.000₫ - 350.000₫

- Size 5.5 x 22cm, printed on 1 side, with glue

- Decorate water bottles to make your wedding space more eye-catching and impressive

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink

- Eye-catching design

Thêm yêu thích
Từ 3.000₫ - 3.000₫

- Size 2.5 x 4.5cm, printed on 1 side, with hole punch

- The thank you note after the wedding shows the couple's gratitude and hospitality to the guests. You can attach a thank you tag to a cute little wedding gift box.

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink

- Eye-catching design

Thêm yêu thích
Từ 2.500₫ - 2.500₫

- Size 30 x 42cm, art paper printed on 1 side

- Save the signature of the guests at the wedding party, which can be displayed at home, as a gift, an unforgettable wedding memory that the guests give to the couple.

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink

- Eye-catching design

Thêm yêu thích
Từ 65.000₫ - 65.000₫

- Size 11x15cm, 1 side printing

- Table number + table name helps guests find their seating position easily, reducing the burden on the bride and groom in arranging seating.

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink

- Eye-catching design

- Has a stand that can be set up on the table

Thêm yêu thích
Từ 5.000₫ - 5.000₫

- Size 11x18cm, printed on 1 side

- The menu is beautifully designed, helping to create a good impression in the hearts of diners coming to the families on both sides.

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink

- Eye-catching design

- Has a stand that can be set up on the table

Thêm yêu thích
Từ 6.000₫ - 6.000₫

- Size from 30x40cm or less, 5mm thick padding

- Use to check in, take photos to make your wedding ceremony more lively and fun

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink, eye-catching design

- Very high durability, WATERPROOF, good ductility, avoiding maximum situations of breakage, breakage...

Thêm yêu thích
Từ 40.000₫ - 60.000₫

- The size of the wedding hanging board is 40x60cm, 5mm thick

- Use to hang at the flower gate, hang on the wall, or decorate the backdrop...

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink, eye-catching design

- Very high durability, WATERPROOF, good ductility, avoiding maximum situations of breakage, breakage...

Thêm yêu thích
Từ 200.000₫ - 200.000₫

- The size of the wedding gate board is 50x70cm, 5mm thick

- Use in photography backdrop, fairy table, flower gate... to highlight the name of the bride and groom

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink, eye-catching design

- Very high durability, WATERPROOF, good ductility, avoiding maximum situations of breakage, breakage...

Thêm yêu thích
Từ 250.000₫ - 250.000₫

- Including wedding gate board (1 board) + hanging board (1 board) + photo frame (1 frame) + wedding menu (60 pieces) + hand-held hashtag (3 plants) + table name (60 pieces) + Sign painting (1 sheet) + thank you tag (60 pieces) + water label (24 labels)

- Size of wedding gate board 50x70cm, hanging board 40x60cm, photo frame 60x80cm, menu 18x11cm , hand-held hashtag under 30x40cm, table name 11x15cm, signed picture 30x42cm, thank you tag 2.5x4.5cm, water label 5x21cm

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink, eye-catching design

- Very high durability, WATERPROOF, good ductility, avoiding maximum situations of breakage, breakage...

Thêm yêu thích
Từ 1.455.000₫ - 1.455.000₫

- Including photo frame (1 frame) + wedding gate board (1 board) + wedding menu (60 pieces) + hand-held hashtag (3 plants) + table name (60 pieces) + thank you tag (60 pieces)

- Photo frame size 60x80cm, wedding gate board 50x70cm, menu 18x11cm , desktop name 11x15cm, hand-held hashtag under 30x40cm, thank you tag 2.5x4.5cm

The Simple's products have many outstanding advantages:

- Sharp ink, eye-catching design

- Very high durability, WATERPROOF, good ductility, avoiding maximum situations of breakage, breakage...

Thêm yêu thích
Từ 1.250.000₫ - 1.250.000₫